Covid19

Gezien de covid19-pandemie die in maart 2020 uitbrak, hebben we als competitie diverse overleggen gehad inzake de omgangsvormen bij het zaalvoetbal tijdens deze covid19-periode. Als bestuur Parkstad Futsal League volgen we hierin de richtlijnen van zowel de Rijksoverheid als de KNVB. Hieronder hebben we een aantal documenten gepubliceerd inzake de omgangsvormen ten tijde van de zaalvoetbalwedstrijden.

We vragen iedereen die op welke wijze dan ook bij de Parkstad Futsal League is betrokken zich naar de op dat moment geldende richtlijnen te gedragen. De onderstaande documenten geven zowel richting aan deze gedragingen als duidelijke afspraken hieromtrent.